“Nhà sáng chế Pokids” là chương trình ngoại khóa được thiết kế riêng cho các bạn học sinh từ 6-10 tuổi.
Các hoạt động của workshop này diễn ra trong thời gian ngắn (60-90 phút), với những đề tài và thử thách đơn giản, phù hợp với các bạn nhỏ ở độ tuổi này. Thông qua những trải nghiệm ngắn về sáng tạo nghệ thuật, ứng dụng khoa học, trình diễn văn nghệ…các bạn nhỏ có cơ hội được thể hiện bản thân, lĩnh hội nhiều kiến thức mới lạ về thực tế, được vui chơi và học tập trong một môi trường giáo dục hiện đại và chuyên nghiệp.