KHÓA HỌC PHỔ BIẾN

Độ tuổi: 3 - 12 tuổi
Khai giảng: 28/01/2019
Địa điểm: Công viên Đầm Sen
2.500.000

KHÓA HỌC XƯỞNG MỘC

Độ tuổi: 3 - 12 tuổi
Khai giảng: 28/01/2019
Địa điểm: Công viên Đầm Sen
2.500.000
Độ tuổi: 5-13
Khai giảng: 22/12/2018
Địa điểm: Công viên Đầm Sen
265.000

KHÓA HỌC KHOA HỌC

KHÓA HỌC NGHỆ THUẬT

Độ tuổi: 15
Khai giảng: 20/12/2018
Địa điểm: TP.HCM
400.000